اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

دستگيرى کورش زعيم عضو رهبرى جبهه ملى ايران را محکوم مى‌کنيم!

ماموران امنيتى جمهورى اسلامى روز جمعه بيست وهشتم مهرماه مهندس کورش زعيم عضو شوراى مرکزى جبهه ملى ايران را در تهران بازداشت کردند. مهندس زعيم در تماس تلفنى با خانواده‌اش اعلام کرده است که ماموران امنيتى بعد از دستگيرى وى را به زندان اوين منتقل کرده‌اند.
کورش زعيم مسئول روابط عمومى جبهه ملى و از چهره‌هاى فعال آن در داخل کشور مى‌باشد. وى تا زمان دستگيرى همراه با ساير فعالان اين جبهه در جهت تحرک بخشيدن به جبهه ملى و گسترش عمل سياسى آن و تقويت ارتباط فعالين و دوستداران جبهه ملى در داخل و خارج از کشور تلاش مى‌کرد. مسئولان جمهورى اسلامى هنوز اعلام نکرده‌اند که با انتساب چه اتهامى کورش زعيم به منزل وی يورش برده‌، کامپيوتر و ساير وسايل شخصى‌اش را توقيف و او را زندانى کرده‌اند. بدون ترديد اين اقدام حکومت با زنجيره بازداشت‌هاى ماه‌هاى اخير و تدارک براى يورش وسيع‌تر عليه فعالان سياسى، نهادهاى مدنى، فعالان جنبش کارگرى و دانشجويى بى‌ارتباط نيست. رژيم در هراس از بروز خيزش‌هاى سياسى، مى‌خواهد با دستگيرى و بازداشت‌هاى غير مترقبه، فعالان سياسى را مرعوب سازد و از تحرک آنان جلوگيرى کند.
ما بازداشت کورش زعيم عضو رهبرى جبهه ملى ايران را محکوم مى‌کنيم و خواهان آزادى بدون قيد وشرط وى از زندان هستيم.

هيئت سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
دوشنبه اول آبان ٨۵