اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی
در پشتيبانى از فراخوان کانون نويسندگان ايران

عليه استبداد و در دفاع از آزادى انديشه و بيان

اين روزها سرکوب آزادی‌ ‌هاى فردى و اجتماعى ابعاد تازه‌اى يافته و ماشين سرکوب رژيم، شتابان‌تر از پيش، آزادی‌خواهان، دگرانديشان و فعالان عرصه ادب، فرهنگ و هنر کشور را نشانه گرفته است. از شدت اعمال فشار و جو خفقانى که سرکوب‌گران ايجاد کرده‌اند، جامعه اهل قلم، مطبوعات و انديشه‌ورزان فرهنگى به صدا در آمده‌اند و کانون نويسندگان ايران با انتشار فراخوان، مردم را به ايستادگى در برابر سرکوب آزادى بيان و انديشه و به مبارزه مشترک عليه سانسور و استبداد فراخوانده است. نويسندگان و هنرمندان، پيش‌تر، با صدور اطلاعيه تدارک تهاجم سازمان‌يافته عليه دگرانديشان و تحديد آزادی‌هاى فردى و اجتماعى را هشدار داده بودند و اکنون، ديگر نه از هشدار بلکه از احساس تيغ سانسور بر گلوى خود سخن می‌گويند و همه آزادی‌خواهان را به يارى می‌طلبند.
تعقيب و پی‌گرد دگرانديشان، سانسور رسانه‌ها، توقيف مطبوعات، تهاجم به دانشگاه با هدف پليسى کردن فضاى آن، احضار فعالان سياسى، شکار روشنفکران و نويسندگان توسط مأموران امنيتى يادآور روش‌هاى وزارت اطلاعات در سال ۷۷ است که با دستگيری‌هاى فردى، قتل‌هاى مرموز نويسندگان و هنرمندان مخالف آغاز شد و به فاجعه قتل‌هاى زنجيره‌اى منجر گرديد. با برملاشدن قتل‌ها، ايران تکان خورد و جنايت‌کاران حکومتى در برابر خشم يکپارچه مردم، دوره‌اى پشت صحنه رفتند، در خفا سرکوب را دنبال کردند و براى انتقام‌گيرى به کمين نشستند.
تهاجم تازه و سرکوب مخالفان محدود به يک فرد و گروه، اين و آن قشر فرهنگى، هنرى، اجتماعى و به اين و آن شهر نيست؛ سايه استبداد و اختناق همه‌جا و بر سر همه دگرانديشان و مخالفان در گردش است. سرکوبگران برآنند که بذر اعتراض را در هر کجا که جوانه می‌زند، درو کنند؛ در تهران، آذربايجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان، شمال، جنوب، غرب و شرق ايران فعالان جنبش کارگرى، نويسندگان، فعالان جنبش‌هاى ملى، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان، هنرمندان تئاتر، سينما، موسيقى، فعالان جنبش دانشجويى و زنان همه هدف يورش استبداد هستند. حکومت در پى آن است که با تشديد اقدامات سرکوب‌گرانه، کانون‌هاى اعتراضى را پيش از آن که شعله‌ور شوند، خاموش سازد و نگذارد فرياد اعتراض‌هاى پراکنده، پژواک جمعى بيابند. اما مردم ايران از شکنندگى حکومت آگاهند. مردمى که، سرکوب‌هاى سنگين و کشتار دهه‌ ۶۰، قتل‌هاى زنجيره‌اى را تجربه کرده‌اند و هم‌چنان بر خواست آزادى، استقرار دموکراسى و پايان‌دادن به استبداد پايدارانه ايستاده‌اند، در برابر اين تهاجمات نيز قهرمانانه ايستادگى کرده، حکومت را وادار به پذيرش شکست می‌کنند.
ما، ضمن پشتيبانى از فراخوان کانون نويسندگان ايران و آرزوى پايدارى براى فعالان آن، تأکيد می‌کنيم که براى مبارزه در راه آزادى انديشه و بيان، دفاع از آزادی‌هاى فردى و اجتماعى و خواسته‌هاى ملى و دموکراتيک مردم ايران از هيچ تلاشى دريغ نمی‌ورزيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران
دوشنبه ١ خرداد ١٣٨۵ برابر ٢٢ مه ٢٠٠۶