اطلاعیه پایان اجلاس کنگره نهم "کنگره با خاوران"
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از نهم تا دوازدهم شهریور ماه ۱٣٨٤ در کشور هلند تشکیل گردید و با انتخاب اعضای شورای مرکزی با موفقيت به کار خود پایان داد. در کنگره نهم اسناد سیاسی و سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در باره هر یک تصمیم ضرور گرفته شد.
کنگره این امکان را از طریق شبکه اینترنتی (پالتاک) فراهم کرد که علاقمندان بتوانند همزمان جریان کنگره را دنبال کنند.
در کنگره هیئت هایی از احزاب و سازمان های سیاسی دوست حضور داشتند و در بحث ها و تبادل نظرها مشارکت ورزیدند.
کنگره نهم به دلیل تقارن با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱٣٦٧ و اجتماع پرشکوه بازماندگان قربانیان در گلزار خاوران "با خاوران" نامیده شد. در روز دوم کنگره همزمان با حضور پرشکوه هزاران نفر در گلزار خاوران، مراسم شورانگیزی به همین مناسبت در صحن کنگره برگزار گردید.
کنگره نهم هم چنین شاهد حضور و مشارکت بسیاری از فعالان "جنبش فدائی" بود که صمیمانه و فعالانه در روند کنگره مشارکت داشتند.
فضای کنگره بسیار گرم و صمیمانه بود و اعضای کنگره، به رغم تفاوت نظرها پیرامون اوضاع سیاسی و وظایف ما، کار کنگره را به پیش برده و با موفقیت به پایان رساندند.

کنگره نهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
(کنگره با خاوران)
۱٣ شهریور ۱٣٨٤