اخباروگزارشها شماره ٣٠٠ KAR
FirstPageبازگشت به صفحه اول

اطلاعيه هيات رئيسه شوراي مركزي
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

پيرامون تصميم رفيق امير ممبيني
در انصراف از ادامه عضويت در سازمان ما


تحريم هاي آمريكا عليه ايران يك سال ديگر تمديد شد
افشاي تماس هاي بين آمريكا و ايران


اطلاعيه هيات رئيسه شوراي مركزي
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

پيرامون تصميم رفيق امير ممبيني
در انصراف از ادامه عضويت در سازمان مابه آگاهي دوستداران سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) و همه علاقمندان به تحولات و رويدادهاي اين سازمان مي رسانيم كه رفيق امير ممبيني با شركت در آخرين اجلاس شوراي مركزي سازمان بعنوان مهمان حاضر در اين نشست ، تصميمي را كه از مدتي پيش قصد اعلام آنرا داشت با شوراي مركزي در ميان گذاشت.
ايشان با اعلام انصراف از ادامه عضويت اش در سازمان ما از شوراي مركزي سازمان خواست كه از تاريخ نوزدهم بهمن ١٣٨١ به بعد، وي را متحد غير عضو سازمان تلقي كنند.
ما با درنظرداشت اينكه آقاي امير ممبيني پيش و بيش از هر كس و هر سازماني از جمله سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) كه ميدان عملكرد تاريخي ايشان بوده است ، صلاحيت و حق تقدم آنرا دارد كه محتوي دلايل اين تصميم را به آگاهي همگان برساند، لذا توضيح پيرامون اين تصميم را به خود ايشان واگذار مي كنيم و صرفا واكنش شوراي مركزي سازمان در قبال اين امر را به اطلاع عموم مي رسانيم. ما اين تصميم را با تاسف عميق ، از آنرو پذيرفته ايم كه اراده جديد رفيق امير را اساسا تجلي يك انتخاب جديد فكري تلقي كرده و اين را يك حق دموكراتيك وي و خود را موظف به محترم شمردن آن انتخاب و پاس داشت اين حق مي شناسيم.
ما برآنيم كه بودن در يك حزب سياسي و يا هر حد از فاصله گذاري با آن ، مقدمتا و اساسا با امر انتخاب فكري تعيين مي پذيرد و اين پرنسيپي است كه مي بايد در هر شرايطي تجلي آن رعايت شود، ولو آنجا كه در رابطه با رفيقي از ما مصداق به عينيت يابد كه از قديمي ترين رهبران فكري ، سياسي و از تاثيرگذارترين نظريه پردازان سازمان ما باشد.
رفيق امير ممبيني عضو ديرينه جنبش فدائيان خلق از همان ابتداي شكل گيري آن بوده و همه جواني ، خلاقيت و توانايي خود را در مسير سي و دوسال حيات آن در شكنجه گاهها، زندان ها، خانه تيمي ، تبعيد و مهاجرت ، به پاي ماندگاري و اعتلاي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) گذاشته است. نام امير بويژه با سرنوشت و فراز و فرودهاي دوره بيست و چهار سال پس از انقلاب سازمان عجين است. در طول اين سالهاي طولاني رفيق امير گاه در موقعيت سردبير نشريه كار، مدتي بس در از با حضور در جايگاه ارگانهاي حساسي چون كميته مركزي ، هيات سياسي ، هيات دبيران و شوراي مركزي فعاليت سخت كوشانه و سمت دهنده داشته و بعنوان كادري مجرب ، نوانديش و جسور در روندهاي فكري و سياسي سازمان تاثيرگذار بوده است. همه ما بر اين ارزش هاي امير آگاه بوده و هستيم. امروز هم كه با دريغ فراوان او را در همين حد از فاصله گيري فكري از سازمان مي يابيم ، باز همچنان وي را متحد صميمي و موثر خود تلقي مي كنيم.
از نظر ما حتي نحوه اي كه امير ممبيني در فاصله گذاري معين خود با سازمان ما اتخاذ كرد، نشان از منش مسئولانه او در قبال جنبش دموكراتيك و عدالت خواهانه مردم ايران و روحيه پاسداري از امكانات و ظرفيت هاي بالفعل اين جنبش است. اين نحوه برخورد نشان داد كه براي وي ، سازمان ما بعنوان موئلفه اي از جنبش فكري ، سياسي براي ايران فردا شناخته شده است. ايراني كه همه نيروهاي دموكرات ، البته از راه هاي مختلف و با برنامه ها و چشم اندازهاي گوناگون ، در ساختن آن شريكند.
ما با آرزوي كاميابي براي يار ماندگارمان رفيق امير ممبيني در مسير تازه اي كه در پيش گرفته اند، دگر بار به تاكيد اعلام مي داريم كه خود را موظف مي دانيم تا از اتحاد بسيار نزديك و تنگاتنگي كه بين ما و ايشان وجود دارد پاسداري نموده و بهره اين رابطه سازنده را در خدمت جنبش دمكراتيك ، صلح جويانه ، عدالت طلبانه ، ترقيخواهانه و حفاظت از محيط زيست قرار دهيم.
هيات رئيسه شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
٢٨ اسفند ٨١ - ١٩ مارچ ٢٠٠٣تحريم هاي آمريكا عليه ايران يك سال ديگر تمديد شد


بوش رئيس جمهور آمريكا، برنامه تحريم هاي آمريكا را عليه ايران ، يك سال ديگر تمديد كرده است. به موجب تحريم ها، اتباع و شركت هاي آمريكايي حق نخواهند داشت با ايران داد و ستد و قراردادهاي نفتي امضا كنند. بوش ، مي گويد، ايران براي امنيت ملي ، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا خطر فوق العاده اي محسوب مي شود. وي حكومت ايران را به حمايت از تروريسم ، تضعيف جريان صلح خاورميانه و تلاش در جهت دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي متهم مي سازد.
اولين بار در سال ١٩٩٥ كلينتون ، عقد هر گونه قرارداد نفتي را با ايران ممنوع ساخت.
در همين زمان دولت آمريكا از ايران خواست تا با بازرسي هاي دقيق تر از تاسيسات هسته اي آن كشور موافقت كند. آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي گفت تهران نه قصد و نه ظرفيت ساختن سلاح هاي هسته اي دارد. به عنوان امضاكننده پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي انتظار داشتيم منافعي از اين راه داشته باشيم اما غربي ها ما را تحريم كردند. ما منتظريم پيش از امضاي پروتكل جديد آن تحريم ها برداشته شود.افشاي تماس هاي بين آمريكا و ايران


نشريه انگليسي زبان ،UPI يونايتدپرس ، اينترنشنال در مقاله اي به قلم ((انوار اقبال)) و ((الي جي. ليك)) پرده از گفتگوهاي پنهان بين مقامات دو كشور برمي گيرد. و مي نويسد كه جنگ عراق عملا باعث افزايش سطح تماس هاي بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا شده است. اين نشريه خبر از ديدار اخير و مستقيم بين مقامات دو كشور ايران و آمريكا مي دهد و همچنين اشاره به ديدارهايي دارد كه پيش از اين ديدار حساس بين مقامات ايران و اپوزيسيون عراق رخ داده است. نشريه UPI نمونه خبر مربوط به ديدار بين Zalmaz Khlilyad و مقامات جمهوري اسلامي ايران در ژنو را فاش كرده است. جمهوري اسلامي در جريان ديدار خود با نمايندگان اپوزيسيون عراق كه مورد حمايت ايالات متحده آمريكا هستند پذيرفته است كه از يك سو هيچ نيروي نظامي به عراق اعزام ننموده و در عين حال از جان خلبانان آمريكايي كه ناگزير به فرود در خاك ايران گردند، دفاع نمايد. ميزان محدودي از مشاركت نظامي غيرمستقيم ايران در عراق مورد توافق قرار گرفته است و هم اينك در حدود ١٥٠٠ سرباز عراقي مورد حمايت ايران در مناطق كردنشين شمال عراق مستقر هستند. اين نشريه فاش مي كند كه تماس هايي در سطوح پايين تر بين مقامات جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا حتي در ماه ژانويه وجود داشته است. به عنوان نمونه از ديدار بين محمد جواد ظريف و رايان كروكر ياد مي شود. گويا شماري از نيروهاي سپاه پاسداران نيز در اين ديدار حضور داشته اند. از آن گذشته گفته مي شود كه تماس هاي بين مقامات جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا بر سر مختصات جنگ عراق صورت گرفته است. اين نشريه مي نويسد كه مناسبات ديپلماتيك ايران و آمريكا در سال ١٩٧٩ به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در ايران قطع شده است ، اما دو كشور ظرف ساليان گذشته به گونه اي مستقيم و يا غيرمستقيم به مذاكرات و گفتگوهاي خود بر سر مسائل مبرم ادامه داده اند.


FirstPageبازگشت به صفحه اول